فرانسه ، مهد فرهنگ و هنر آلمان ، مهد فلسفه و هنر ایتالیا ، مهد هنر و معماری مجارستان ، کشور اروپایی با ریشه های ایرانی برزیل ، رنگین کمان آمریکای لاتین هندوستان ، کشور افسانه ای هنک کنگ ، شهر آسمان خراش ها چین ، جهانی در یک کشور

جزئیات کشور : امارات متحده عربی

جایگاه کنونی:
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

 

 

 

امارات متحده عربی

 

 

در حدود 40  سال از اتحاد هفت امارت عربی می گذرد. امیر نشین های ابوظبی، عجمان، فجیره، رأس الخیمه، شارجه، ام القوین و دبی هر یك تاریخچۀ خاص خود را دارند اما در كل مدنیّت آنها به قرون 18و 19 بر می گردد. هنگامی كه اروپائیان این امارت ها را مورد تاخت وتاز قرار داده و آنجا را فتح كردند، مردم بدوی و كپرنشین آن روز خوابهای طلایی امروز را نمی دیدند.

بسیاری بر این باورند كه هشتمین عجیبۀ تاریخ در این سامان متولد شده و اهل سفر مسافرت به این سرزمین را از دست نمی دهند. امارات،امروز مرزهای تجسم را در نوردیده و به رویا جامۀ عمل پوشانده است. در یك كلام ، امارات تندیسی از كوشش های بشری است كه اكنون به بار نشسته.

تدین و تواضع ارمغانی از اقلیتی بومی است كه میراث داران فرهنگی به پهناوری شبه جزیره هستند.در مقابل، اكثریت ساكنان این سرزمین از ملتهای مختلف بوده و هم زیستی آرامی را با یكدیگر تجربه می كنند. در امارات هیچ كس غریبه نیست.

- یك قطعه عكس رنگی 3X4

- اسكن خوانا و رنگی از صفحه مشخصات پاسپورت 

شهرهای امارات متحده عربی