فرانسه ، مهد فرهنگ و هنر آلمان ، مهد فلسفه و هنر ایتالیا ، مهد هنر و معماری مجارستان ، کشور اروپایی با ریشه های ایرانی برزیل ، رنگین کمان آمریکای لاتین هندوستان ، کشور افسانه ای هنک کنگ ، شهر آسمان خراش ها چین ، جهانی در یک کشور

جزئیات کشور : كوبا

جایگاه کنونی:
كوبا

دانلود فایل مدارك لازم جهت اخذ ویزا

دانلود فایل فرم مشخصات فردی جهت اخذ ویزا

مــدارك لازم بــرای ویزای كوبــــا

 

 - اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

 - فتوكپی از صفحات 1-7 گذرنامه و ویزاهای آمریكا، كانادا، استرالیا، اروپا و ... .

  -به علاوه یكسری كپی از صفحات مشخصات و اعتبار برای بخش فروش.

 - تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

 - 2 قطعه عكس 4×3 رنگی  زمینه سفید از رو به رو.

 -  ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار یا روزنامه رسمی یا پروانه كسب با ذكر

   نام و مهر و امضاء.

    * برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر.

    * برای افراد محصل گواهی اشتغال به تحصیل .

    * برای افراد بازنشسته، حكم بازنشستگی یا كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی.        

 - پرینت انگلیسی  حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).

 

شهرهای كوبا