فرانسه ، مهد فرهنگ و هنر آلمان ، مهد فلسفه و هنر ایتالیا ، مهد هنر و معماری مجارستان ، کشور اروپایی با ریشه های ایرانی برزیل ، رنگین کمان آمریکای لاتین هندوستان ، کشور افسانه ای هنک کنگ ، شهر آسمان خراش ها چین ، جهانی در یک کشور

جزئیات کشور : مالت

جایگاه کنونی:
مالت

فرم مشخصات فردی كشورهای شنگن

دانلود فایل فرم مشخصات فردی جهت اخذ ویزا

لطفاً به تمامی سوالات پاسخ كامل دهید

     نام آژانس:                                              كد تور:                        

مشخصات فردی

 1. نام  و نام خانوادگی مسافر(مطابق با گذرنامه):
 2. نام و نام خانوادگی قبلی ( در صورت تغییر):
 3. آدرس دقیق محل اقامت:

 

 1.  شماره تلفن منزل :
 2. موبایل  با كد شهر:
 3. آدرس ایمیل:
 4. نام و نام خانوادگی مادر:
 5. ملیت در هنگام تولد:                              ملیت فعلی:
 6. اگر ساكن جایی غیر از كشورتان هستید، آیا اجازه بازگشت به آنجا را دارید ؟ بلی        خیر 

در صورت پاسخ مثبت ، نوع اقامت و مدت اعتبار آن:

 

 1. آیا قبلا" در كشور مقصد یا كشورهای دیگر حوزه شنگن اقامت داشته اید ؟  بلی     خیر 
 2. آیا قبلا" به منظور درخواست صدور روادید شنگن انگشت نگاری شده اید ؟ بلی     خیر 
 3. آیا قبلا" به كشورهای شنگن سفر كرده اید ؟ بلی    خیر    با ذكر نام كشور و تاریخ ؟

 

 1. آیا به هر دلیلی طی 3 سال اخیر با درخواست ویزای شما در یكی از كشورهای حوزه شنگن مخالفت شده است ؟ بلی     خیر  اگر بله ؟ با ذكر نام كشور مذكور و تاریخ مهر رسید مدارك در پاسپورت شما؟
 2.  آیا خویشاوند یا دوست نزدیكی در كشورهای شنگن دارید  ؟     بله                            خیر     

اگر بله :

نام و نام خانوادگی ایشان :                                              شماره گذرنامه  :

تاریخ و محل تولد :                                                          نسبت وی با شما:

     مدارك شغلی

 1. مشاغل :  جواز كسب       كارت بازرگانی ....................................................... .............................

كارمند بخش دولتی : حكم كارگزینی     آخرین فیش حقوقی .....................................................
كارمند بخش خصوصی : گواهی اشتغال به كار   لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی   مدت زمان بیمه ............. 
سایر مشاغل با توضیحات كامل : ...........................................................................................................................................
آدرس دقیق محل كار با ذكر شماره تلفن  ............................................................................................................................

 

صاحبان شركت خصوصی ( مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره و....)
روزنامه رسمی تاسیس شركت          روزنامه آخرین تغییرات شركت 
پزشك : پروانه مطب معتبر                كارت نظام پزشكی معتبر 
مهندس : پروانه مهندسی  معتبر       كارت نظام مهندسی معتبر 
وكیل : پروانه وكالت معتبر                كارت وكالت معتبر 
سایر مشاغل با توضیحات كامل : ...........................................................................................................................................
آدرس دقیق محل كار با ذكر شماره تلفن .............................................................................................................................

 

 

 اشتغال به تحصیل :

     دانش آموز                                                                           دانشجو  

 آدرس  دقیق مدرسه :                                                                                                     شماره تماس مدرسه:


 آدرس  دقیق دانشگاه :                                                                                                   شماره تماس دانشگاه:

    

خانواده

    15.  وضعیت ﺗﺄهل :     مجرد      ﻣﺗﺄهل       فوت شده      طلاق گرفته 

    16. نام و نام خانوادگی همسر با ذكر تاریخ دقیق تولد:

 

 

  اینجانب                                       صحت اطلاعات فوق را ﺗﺄیید می نمایم و در صورت وجود هر گونه مغایرت با واقعیت ، قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسولیت پرداخت هرگونه ضرر وزیان را بر عهده می گیرم.

 

 

امضاء مسافر:

                                                                                          امضاء مسئول فروش تور:

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرهای مالت