فرانسه ، مهد فرهنگ و هنر آلمان ، مهد فلسفه و هنر ایتالیا ، مهد هنر و معماری مجارستان ، کشور اروپایی با ریشه های ایرانی برزیل ، رنگین کمان آمریکای لاتین هندوستان ، کشور افسانه ای هنک کنگ ، شهر آسمان خراش ها چین ، جهانی در یک کشور

جزئیات کشور : سوئیس

جایگاه کنونی:
سوئیس
سوئیس

سوئیس

 

 

كشـورهای زیـادی در سـطح جـهـان وجـود دارنـد كه از تـنوعی بی نظیر و استثنائی برخوردارند ولی كمتر كشوری را در سطح جهان می توان یافت كه دارای چنین تنوعی باشد. سوئیس سرزمین تنوع و تكثر است، چه از لحاظ مناظر طبیعی و جغرافیایی و چه از لحاظ ویژگی های قومی و زبانی. سوئیس از همه طرف باخشكی محصور است و در مركـز و قلب اروپای غربی واقع شده است. این كشور از شمال به آلمان، از جنوب به ایتالیا، از شرق به اتریش و لیختن اشتاین و از غرب به فرانسه محدود می گردد. نوار هلالی شكل رشته كوه های آلپ به طول 1000 كیلومتر از نیس درآلپ فرانسه آغاز می گـردد و تـا سواحل مدیترانه و ویـن ادامـه می یابد، در این مـیان حدود20 درصد این رشته كوه زیبا از خاك سوئیس می گذرد. سوئـیس سرزمینی است كه از سه ناحیه اصلی جغرافیا یی تشكیل شـده است:

 -1 ناحیه آلپ: در جنوب كشوركه در حـدود 60 درصد از خاك كشور را در بر می گـیرد و از شرق به غرب امتداد دارد و ارتفاع كوه های آن به بیش از 4000 متر می رسد.

2 - ناحیه میتلاند[Mittelland] : ناحیه ای است در میان كـشور كـه در حدود 30 درصـد از خاك كشور را در بر می گیرد و ناحیـه ای است كوهپایه ای با دشتهای فراخ كه در بین كوه های آلپ در جنوب و كوه های ژورا Jura  در شمال واقع شده است، این بخش از كـشور به سرزمیـن دریاچـه ها معروف است. چرا كه دریاچـه هـای متعددی در این ناحیه وجود دارند كه منشاء یخچالی دارند مثل دریاچه ژنو (حدودا 580 كیلومتر مربع) و دریاچه مادجوره (در حدود210 كیلومترمربع)

3 - ناحیه شمال غربی یا ژورا [Jura] : با در برگیری حدود 10 درصد از مساحت كشـور در نـزدیكی مرز فـرانسه كوههـای ژورا آن را فـرا گرفتـه منـطقه ای است كشاورزی و صنعتی. بسیاری از كارخانه های سـاعت سازی سوئـیـس در این ناحیه  متمركز است. رودخانه های متعددی در سوئیس جریان دارند كه راین [Rhine]، آر [Aare]، رن [Rone] و این [Inn] از جمله مـهـمترین آنـها می بـاشند . دراطـراف دریاچه مادجوره [Maggiore] در جنـوب درخـتـان نخل درا رتفـاع 192 متـری به چـشـم می خورند و در كمتـر از 100 كیلومتر فراسوی آن 48 قلـه4000 متری وجـود دارد كـه سراسر سال پوشیده از بـرف است و این تنـوع انـسـان رامتـحـیر می سازد.

 

تاریخ

در اوایل قرون وسطی از قرن چهارم میلادی امتداد غربی در سوئیس امروزی بخـشی از پادشاهی بورگونی بود. اقوام آلمانی در قرن پنجم میلادی در فلات سوئیس و در قرن هشتم در دره هـای آلـپ سـاكن شدند و آلمانیا Alemania را شكل دادند. در نتیجه سوئیس بین دو پادشـاهی بـورگـونی و

آلمانیا تقسیم شد.

 

در قرن سیزدهم، كشور بین كـنـت هـا و خاندان هاپسبورگ، ساووا، و غیره تقسیم گـردید. در 1219 سه منطقه اوری Uri، شویتس Schwys و انتروالدن Vnterwalden اتحادیـه ای تشكیل دادند كه

اساس كنفدراسیون سوئیس قرار گرفت. ایـن اتـحـادیـه در 1315 بر خـاندان  هاپسبورگ پیروز شد و به دنبال آن سایر نواحی نیز به اتحادیه مذبور پیوسـتند و به اتریشی ها كه همواره به خاكشـان تجاوز

می كردند، شكست سختی دادند. در قرن15 این كنفدراسـیـون جزو قدرت های تراز اول نظامی در اروپا بود. اصلاحات دینی كخ تـسویـنـگلی (Zwingli) در زوریخ و كالوین (Calvin) در ژنـو به كشمكشها و جنگهای داخلی منجر شدو وحـدت سـوئیس را بـه مدت دو قـرن مـتـزلـزل نـمـود. بـعـدهـا حـكـومـت

هر یـك از كـانتـون ها به دست طبقات اشـراف افـتـاد و در قـرن هـیـجدهم، سوئیس اهمیت سیاسی خود را از دست داد ولی به یكی از مراكز فرهنگی اروپا تبدیل شد. در زمـان انـقـلاب كـبیـر فرانـسه بخـش های مـختلف كـشور تحـت عـنوان جمهوری هلوتیا Helvetia متحد شدند و ناپلئون در 1803 كنفدراسیون قدیمی را دوباره برقرار ساخت. در 1815    نه كانتون دیگر به كنفدراسیون ملحق شدند

و بی طرفی سوئیس برای همیشه تضمین شد. سوئیس در جنگ جهانی اول بی طرف ماند و با طرفین پیمان تعهد كـرد كه با هیچ یك از طرفین علیه طرف مقابل وارد معاهده نگردد.

در سال1920 سوئیس یه جامعـه ملـل پیـوست و در جنگ جهانی دوم نیز بی طرفی خود را همچنان حفظ كرد و بعد از جنگ میعادگاه صلح گردید.

 

 مردم

 سوئیس با جمعیتی بالغ بر7/5 میلیون نفر یكی از پر تراكـم تـرین كشـورهای جـهان است. البته این تـراكم نـسبی است و جـمعیت در مـناطق كوهستانی  به مراتب كمتر است.

اكثـر جـمـعـیـت كـشـور در نـاحـیـه میـتلـند (Mittelland) و در فلات مركزی متمركزند. سوئیس در چهارراه فرهنگی، ارتباطی اروپا واقع شده است و همواره همچون شریانی در قلب اروپا، شرق و غرب و شمال و جنوب این قاره را به یكدیگر متصل كرده است.

 صفحه شطرنج قومیتها در این كشور پیچیده و متنوع است. آلمانی زبانها (64 درصد جمعیت) در شمال، شرق و مركز كشور، فرانسه زبانان ( در حدود 21 درصد) در غرب و ایتالیایی زبانان (5/6 درصد) در جنوب كشور زندگی می كنند. مردم در جنوب شرقی كانتون گرابوندن (Graubunden) به زبان رمنس صحبت می كنند. قانون اساسی سوئیس هیچ دینی را به عنوان دین رسمی ذكر نمی كند ولی اكثر كانتونها در سوئیس به حقوق كلیساها احترام می گذارند و بسیاری از كلیساها از حمایت مالی مقامات كانتون برخوردارند. مسیحیت دین اصلی در سوئیس می باشد و اكثریت مسیحیان كشور پیرو دو شاخه كاتولیك (در حدود 41 درصد) و پروتستان (حدودا 35 درصد) می باشند. در سالهای اخیر دو شاخه پروتستان و كاتولیك از نسبتی تقریبا یكسان و متعادل از پیروان برخورداربوده اند. اسلام اصلی ترین اقلیت دینی  ( با پیروانی در حدود   3/14 د رصد از جمعیت ) در سوئیس می باشد.

 

فرهنگ

فرهنگ سوئیـس بـرآیندی است از فرهنگهای مختلف. صحبت از فرهنگی یكسان و همـگن در سراسر كشور كاری است بس دشوار چرا كه سوئیس جامعه ای است چند فرهنگی و هر ناحیه از خاك كشور دارای فرهنگ بومـی خاص و مختص به خـود می باشد. تاثیر فرهنگهای آلمانی، فرانسه و ایتالیا یی بر استانهای همجوار با این فرهنگها را نمی توان انكار نمود ولی طی سالها, علـی رغم تفاوتهای محلی این كشور به فرهنگی مشترك نیز دست یافته كه از آن به عنوان فرهنگ سوئیسی یاد می شود.

سوئیس سرزمین جشنها و كارناوالهای سنتی است . خوصوصا مردم مناطق كوهستانی آلپ از آواز ها و سازهای بومی در مراسم مختلف و جشنها استفاده می كنند . ساز آكارد ئون ،آلفرن(ALPHORN )

(ساز بادی باریك با لوله چوبی بسیار بلند كه در مناطق كوهستانی طرفدار بسیاری دارد . )  و فلوت كوچك سوئیسی از سازهایی هستند كه از سوئیس به جهان معرفی شده اند. خصوصا در مناطق كوهستانی در انواع جشنها و مراسم مذهبی به كار می روند استفاده از لباسها ی رنگارنگ و زیبای سنتی و نیز نقاب در بعضی كارناوالها جزو لا ینفك برگزاری چنین فستیوالهایی در مناطق مختلف می باشند .

 

 

 

زبـان

سوئیس كشوری چند زبانه است و دارای 3 زبان رسمی است:(آلمانی، فرانسه، ایتالیایی). دولت فدرال در این كشور موظف به استفاده از زبانهای رسمی می باشد. و در مجلس فدرال از ترجمه همزمان استفاده می گردد. آلمانی كه درسوئیس به كار می رود با زبان آلمانی كه در آلمان به كار می رود، تفاوت های بسیاری دارد و گویش های متنوعی را در بر می گیرد. به این گروه از گویش های مختلف،

"آلمانی سوئیسی"می گویند و در نگارش به جای استفاده از گویشهای محلی از یك گویش معیار استفاده می گردد. زبـان رُمـنش(Romansh ) در واقع یـكی از زبانهـای رُمـنس است ودر حدود نیم درصد مردم سوئیس امروز از این زبان بهره می گیرند. یادگیری یكی از زبـانهای رسمی به غیر از زبان بومی منطقه در مدارس اجباری است. بنابراین اكثر سوئیسی ها حداقل به دو زبان تسلط دارند و دست كم دو زبانه هستند.

 

 نظام سیاسی  

 كنفدراسیون سوئیس كشوری است فدرال با دومجلس قانو نگذاری:  "شورای ایـالات" بـا 46

نمـاینـده و شورای ملی با 200 نمایـنـده كـه نمایندگان هر دو مجلس با رای مستقیم مردم

 به مدت 4 سال انتخاب می گردند. زمانی كه دو مجلس مشتركاً تشكیل جلسه می دهند به آن "مجلس فدرال"می گویند. بـالاترین مـقام اجرایی كشور را شورایی هفت نفره تـشـكیل می دهد كه به آن “ شورای فدرال” می گویند و رئیس این شورای هفت نفره رئیس كنفدراسیون سوئیس می باشد. رئیس كنفدراسیون تنها بر اجرای قوانین و امور هئیت هفت نفره مدیریت می كند و خود به تنهایی اختیارات زیادی ندارد.یكی از ویژگیهای قانون اساسی سوئیس "دموكراسی مستقیم" است. بدین معنی كه  شهروندان سوئیسی در سه سطح بخش،كانتون (یا همان  استانها)می توانند در سیاست گذاری های كشور مستقیما اعمال نظر نمایند. به عنوان مثال فرض كنید قانونی را پارلمان سوئیس به تصویب رسانده است. شهروندان كشور می توانند با جمع آوری 50 هزار امضا علیه قانون مورد نظر طی 100روز مواد قانونی مصوب را به رفراندم یا نظرسنجی عمومی بگذارند. مورد فوق تنها نمونه ای از "دموكراسی مستقیم" در سوئیس بود.

 

 عضویت در نهادهای بین المللی 

 سازمان ملل مـتحد، یونـسكو، یونیسف، سازمان تجارت جهانی، ایكائو، شورای اروپا و غیره. بزرگترین دفتر سازمان ملل پس از نیویورك در ژنو قـرار دارد. با ایـن حال این كشور تـا سال 2002 مـیـلادی هـنوز به عضویت سازمان ملل درنیامده بود. به دلیل سیاستهای بی طرفانه سوئیس همواره پایگاه بسیاری از مهمترین نهادهای بین المللی همچون صلیب سرخ جهانی بوده است.

اقتصاد

اقتصاد سوئیس یكی از با ثبات ترین سیستم های اقتصادی در سطح جهانی است. سیاستهای كارآمد اقتصادی و بانكی، سوئیس را به یكی از امن ترین كشورها جهت سرمایه گذاری تبدیل نموده است. به دلیل مساحت كوچك و تخصص بالای نیروی كار در سوئیس، صنعت و بازرگانی دو بخش كلیدی در اقتصاد كشور است. این كشور از نظر سرانه تولید ناخالص ملی در رده ششم جهانی قرار دارد و از میزان بیكاری بسیار پایینی برخوردار است. بخش خدمات خصوصا بانكداری و خدمات مالی و جهانگردی سهم قابل توجهی از درآمد كشور را تامین می نمایند. آلمان و ایالات متحده آمریكا اصلی ترین شركای اقتصادی سوئیس می باشند.

 

 واحد پول: فرانك سوئیس     

هر فرانك از صد رپن تشكیل می گردد.

مدت پرواز مستقیم از تهران به ژنو: در حدود 6 ساعت        

اختلاف زمانی: نسبت به ایران 2/5 ساعت عقب تر است  

ولتاژ برق: 230 ولت است و با سیستم برق ایران مطابقت دارد.

آب لوله كشی: قابل شرب است.

پایتخت: برن

 

 

 

 

 

دانلود فایل مدارك لازم جهت اخذ ویزا

دانلود فایل فرم مشخصات فردی جهت اخذ ویزا

 

دانلود فایل مدارك لازم جهت اخذ ویزا آموزشی


مــدارك لازم بــرای ویزای سوئیس

 

- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

 

- اصل گذرنامه باطل شده قبلی  به همراه كپی از ویزاهای شنگن / انگلیس / آمریكا مربوط به 3 سال گذشته.

 

- تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

 

- 2 قطعه عكس 4×6 رنگی با زمینه سفید (از رو برو).

 

- فتوكپی از كلیه صفحات شناسنامه.

 

  - ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار به همراه لیست بیمه تامین اجتماعی ( بخش خصوصی) ،

                         روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و تغییرات) ، پروانه كسب اتحادیه،  پروانه مطب و كارت نظام پزشكی

                         كارت وكالت .

  * در گواهی اشتغال به كار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام مسافر و تاریخ مرخصی مطابق

                                     با تاریخ تور ذكر شده باشد.

 -  برای افراد محصل ( دانشجویان و دانش آموزان) ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل

                                و برای اساتید حكم از كارگزینی دانشگاه و نامه اشتغال به كار  الزامی است.

 

  - برای افراد بازنشسته،ترجمه انگلیسی حكم بازنشستگی یا كارت بازنشستگی و یا

     آخرین فیش حقوقی الزامی است. 

 

 -  تمكن یا پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).

     * سپرده های بلند مدت بانكی ( حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 000/000/400 ریال میباشد.

 

 - ترجمه انگلیسی اسناد ملكی به نام مسافر .

** افراد  زیر  18 سال در صورت سفر به تنهائی ارائه رضایت نامه كتبی با ترجمه انگلیسی از سوی والدین

    الزامی است.

- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

-ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.

شهرهای سوئیس